تماس با ما : 50- 22578341 21 (98+)

جستجو هتل بر اساس شهر

جستجو تور


ایتالیا


مدت تور:7روز              تاریخهای حرکت: 5 و 19 مهر ، 3 و 17 آبان ، 1و15و29 آذر  1398

 مسیر سفر: تهران - استانبول - رم )هوایی(، رم ) ۳ شب(، رم - فلورانس )زمینی(، فلورانس ) ۱ شب(، فلورانس - پیزا -  - ونیز )زمینی(، ونیز ) ۲ شب(، ونیز- استانبول تهران )هوایی(.

خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با پرواز ترکیش، ترانسفرهای فرودگاهی و زمینی، اقامت در هت لهای ۴ ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه مسافرتی، تورلیدرفارسی زبان، گشتهای شهری و بین شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی طبق برنامه تور.

گشتها: روز دوم: گشت شهری رم. روز چهارم: گشت شهری فلورانس. روز پنجم: گشت شهری پیزا )در مسیر فلورانس - ونیز(. روز ششم: گشت شهری ونیز.           

            نکات مهم :

  1. درصورت عدم صدور روادید از طرف سفارت مربوطه 10% مبلغ تور و هزینه های مربوط به ترجمه از مبالغ پرداختی کسر و مابقی مسترد می گردد.
  2. مسئولیت کنترل گذرنامه از جهت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور، به عهده مسافر می باشد.
  3. مسافران موظف هستند در وقت تعیین شده از طرف آژانس، درسفارت جهت انگشت نگاری حضور داشته باشند.
  4. در صورت تغییر خط هوایی و یا قیمت پرواز، اطلاعات مربوطه متعاقبا اعلام میگردد.
  5. اصل مدارک مسافرین تا زمان بازگشت از سفر نزد شرکت زیباییهای جهانگردی باقی می ماند.
  6. ارائه ضمانت بازگشت از سفر حداقل مبلغ 500،000،000 ریال برای هر نفر به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک رمزدار ضروری است که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانتنامه های بیشتر متعاقبا اعلام می گردد.