شركت خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي خاور سریع کرمانی

از جمله پيشگامان صنعت گردشگري كشور ميباشد كه در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳ میلادی) به مديريت آقاي محمد حسين كرماني فعاليت خود را در اين بخش آغاز و پس از گذشت ششماه به دليل عملكرد مطلوب و وراي انتظار مسئولين اين صنعت موفق به عضویت در سازمان هوانوردی بین المللی یاتا(IATA) با شماره عضويت۲۴۰۸۳۰-۳۳ گرديد و توانست اعتماد کلیه خطوط هواپیمایی را جلب و اوراق بهادار همگی آنها را در اختیار گرفته و دامنه فعالیت خود را گسترش دهد.سپس در كمتر از يكسال يعني در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۳ ميلادي) با عضويت در انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي ايران با تلاش براي ايجاد ارتباط نزديكتر با دفاتر ديگر خدمات مسافرتي در ایران با شماره ۱۰۴۲ به جمع آژانسهاي صاحب نام و معتبر در آمد.
در پي توسعه فعاليتهاي كاري ، اين شركت در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹ میلادی) بعنوان نماینده انحصاري کمپانی بين المللي BTI (Business Travel International) در ايران پذيرفته شد . كمپاني مذكور که مدیریت امور مسافرتی را در جهان بر عهده دارد , با هدف تلاش برای گسترش خدمات سفر و با ديدگاه اطلاع‌رسانی شفاف و موثر به گردشگران در ايران با عقد قرارداد , اين شركت را بعنوان يكي از شركاي فعال و تخصصي خود انتخاب كرد.
همچنین در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴ میلادی) اين شركت با توجه به نوع عملكرد و ارائه خدمات شفاف و برخورداري از پرسنل مجرب و رعايت اخلاق كاري و روابط تجاري صادقانه از سوي شركت هواپيمائي لوفت هانزا به عنوان دفتر ويژه اين خط هوائي با اختيارات خاص برگزيده شد و به مجموعه LCC (Lufthansa City Centre) پيوست . اين مزيت از سوي يكي از خطوط هواپيمائي صاحب نام اعتباري مهمي براي اين شركت محسوب مي شد كه موجب گسترش دامنه فعاليتهاي اين شركت شد.

در همین راستا به منظور ارائه خدمات گسترده تر و پیشرفته با هدف مشاوره برای انتخاب بهترین گزینه‌های سفر و کمک به برنامه‌ریزی تورهای اختصاصی و نمايشگاهي و خدمات هتل , مديران شركت تصميم به تاسيس شركت خدمات مسافرتی مستقل دیگری تحت عنوان “خاور سریع کرمانی” به مدیریت آقای محمد حسن کرمانی به عنوان یک نهاد مستقل حقوقی در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹ میلادی) گرفتند که بطور تخصصی به رزرواسیون هتل ، برگزاری تورهای ويژه داخلی و خارجی و نمايشگاهي همچنين اخذ ویزای ورود به برخي کشورها می پردازد. شركت جديد التاسيس به طور خلاصه در زمينه انواع تورهاي تخصصي از جمله تورهاي ورودي به ايران (Incoming) و خروجي(Outgoing) و تورهاي داخلي فعاليت مي نمايد.

از جمله پيشگامان صنعت گردشگري كشور ميباشد كه در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳ میلادی) به مديريت آقاي محمد حسين كرماني فعاليت خود را در اين بخش آغاز و پس از گذشت ششماه به دليل عملكرد مطلوب و وراي انتظار مسئولين اين صنعت موفق به عضویت در سازمان هوانوردی بین المللی یاتا(IATA) با شماره عضويت۲۴۰۸۳۰-۳۳ گرديد و توانست اعتماد کلیه خطوط هواپیمایی را جلب و اوراق بهادار همگی آنها را در اختیار گرفته و دامنه فعالیت خود را گسترش دهد.سپس در كمتر از يكسال يعني در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۳ ميلادي) با عضويت در انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي ايران با تلاش براي ايجاد ارتباط نزديكتر با دفاتر ديگر خدمات مسافرتي در ایران با شماره ۱۰۴۲ به جمع آژانسهاي صاحب نام و معتبر در آمد.
در پي توسعه فعاليتهاي كاري ، اين شركت در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹ میلادی) بعنوان نماینده انحصاري کمپانی بين المللي BTI (Business Travel International) در ايران پذيرفته شد . كمپاني مذكور که مدیریت امور مسافرتی را در جهان بر عهده دارد , با هدف تلاش برای گسترش خدمات سفر و با ديدگاه اطلاع‌رسانی شفاف و موثر به گردشگران در ايران با عقد قرارداد , اين شركت را بعنوان يكي از شركاي فعال و تخصصي خود انتخاب كرد.
همچنین در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴ میلادی) اين شركت با توجه به نوع عملكرد و ارائه خدمات شفاف و برخورداري از پرسنل مجرب و رعايت اخلاق كاري و روابط تجاري صادقانه از سوي شركت هواپيمائي لوفت هانزا به عنوان دفتر ويژه اين خط هوائي با اختيارات خاص برگزيده شد و به مجموعه LCC (Lufthansa City Centre) پيوست . اين مزيت از سوي يكي از خطوط هواپيمائي صاحب نام اعتباري مهمي براي اين شركت محسوب مي شد كه موجب گسترش دامنه فعاليتهاي اين شركت شد.

در همین راستا به منظور ارائه خدمات گسترده تر و پیشرفته با هدف مشاوره برای انتخاب بهترین گزینه‌های سفر و کمک به برنامه‌ریزی تورهای اختصاصی و نمايشگاهي و خدمات هتل , مديران شركت تصميم به تاسيس شركت خدمات مسافرتی مستقل دیگری تحت عنوان “خاور سریع کرمانی” به مدیریت آقای محمد حسن کرمانی به عنوان یک نهاد مستقل حقوقی در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹ میلادی) گرفتند که بطور تخصصی به رزرواسیون هتل ، برگزاری تورهای ويژه داخلی و خارجی و نمايشگاهي همچنين اخذ ویزای ورود به برخي کشورها می پردازد. شركت جديد التاسيس به طور خلاصه در زمينه انواع تورهاي تخصصي از جمله تورهاي ورودي به ايران (Incoming) و خروجي(Outgoing) و تورهاي داخلي فعاليت مي نمايد.

از جمله پيشگامان صنعت گردشگري كشور ميباشد كه در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳ میلادی) به مديريت آقاي محمد حسين كرماني فعاليت خود را در اين بخش آغاز و پس از گذشت ششماه به دليل عملكرد مطلوب و وراي انتظار مسئولين اين صنعت موفق به عضویت در سازمان هوانوردی بین المللی یاتا(IATA) با شماره عضويت۲۴۰۸۳۰-۳۳ گرديد و توانست اعتماد کلیه خطوط هواپیمایی را جلب و اوراق بهادار همگی آنها را در اختیار گرفته و دامنه فعالیت خود را گسترش دهد.سپس در كمتر از يكسال يعني در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۳ ميلادي) با عضويت در انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي ايران با تلاش براي ايجاد ارتباط نزديكتر با دفاتر ديگر خدمات مسافرتي در ایران با شماره ۱۰۴۲ به جمع آژانسهاي صاحب نام و معتبر در آمد.
در پي توسعه فعاليتهاي كاري ، اين شركت در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹ میلادی) بعنوان نماینده انحصاري کمپانی بين المللي BTI (Business Travel International) در ايران پذيرفته شد . كمپاني مذكور که مدیریت امور مسافرتی را در جهان بر عهده دارد , با هدف تلاش برای گسترش خدمات سفر و با ديدگاه اطلاع‌رسانی شفاف و موثر به گردشگران در ايران با عقد قرارداد , اين شركت را بعنوان يكي از شركاي فعال و تخصصي خود انتخاب كرد.
همچنین در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴ میلادی) اين شركت با توجه به نوع عملكرد و ارائه خدمات شفاف و برخورداري از پرسنل مجرب و رعايت اخلاق كاري و روابط تجاري صادقانه از سوي شركت هواپيمائي لوفت هانزا به عنوان دفتر ويژه اين خط هوائي با اختيارات خاص برگزيده شد و به مجموعه LCC (Lufthansa City Centre) پيوست . اين مزيت از سوي يكي از خطوط هواپيمائي صاحب نام اعتباري مهمي براي اين شركت محسوب مي شد كه موجب گسترش دامنه فعاليتهاي اين شركت شد.

در همین راستا به منظور ارائه خدمات گسترده تر و پیشرفته با هدف مشاوره برای انتخاب بهترین گزینه‌های سفر و کمک به برنامه‌ریزی تورهای اختصاصی و نمايشگاهي و خدمات هتل , مديران شركت تصميم به تاسيس شركت خدمات مسافرتی مستقل دیگری تحت عنوان “خاور سریع کرمانی” به مدیریت آقای محمد حسن کرمانی به عنوان یک نهاد مستقل حقوقی در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹ میلادی) گرفتند که بطور تخصصی به رزرواسیون هتل ، برگزاری تورهای ويژه داخلی و خارجی و نمايشگاهي همچنين اخذ ویزای ورود به برخي کشورها می پردازد. شركت جديد التاسيس به طور خلاصه در زمينه انواع تورهاي تخصصي از جمله تورهاي ورودي به ايران (Incoming) و خروجي(Outgoing) و تورهاي داخلي فعاليت مي نمايد.

در بخش تورهاي ورودي به ايران و داخلي , اين مجموعه با برخورداري از متخصصان مجرب و داشتن قرارداد با هتلهاي معتبر و به نام كشور تورهاي متفاوتي را با انگيزه هاي خاص از جمله تورهاي فرهنگي، مذهبي، طبيعت گردي در رشته هاي مختلف كوه نوردي، اسكي، كوير نوردي، پرنده نگري، عشايري و دهها مورد ديگر را تا كنون به اجرا در آورده است. در ارتباط با تورهاي خروجي نيز سفر به كشورهاي مختلف در پنج قاره با خواستهاي گردشگري , فرهنگي ، تجاري و غيره را برگزار كرده است كه رضايت مسافران و سوابق اعتباري اين شركت در نزد نمايندگيهاي كشورهاي خارجي در ايران شاهدي بر اين مدعا است .
از ديگر افتخارات كاري اين مجموعه عضویت در زنجیره جهانی سفرITP(International Travel partnership) در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸ میلادی) و اخذ امتياز نمايندگي انحصاري آن است كه در زمينه حفظ استاندارد هاي جهاني در ارائه خدمات سفر فعاليت دارد و از مجربترین شبکه های مدیریت مسافرتهای تجاری ميباشد .
این شرکت با اندوخته ای بیش از چهار دهه فعالیت مستمر و موفق در زمینه خدمات مسافرتی به عنوان یکی از پیشگامان عرصه توریسم در کشور فعالیت خود را آغاز کرده و از همان ابتدا با بهره گیری از توان علمی و تخصصی کارکنان خود و پتانسیل موجود این صنعت در کشور هدف خود را در ارائه هرچه بهتر خدمات مناسب و منطبق با استانداردهای داخلی و بین المللی بنیان نهاده است .

در بخش تورهاي ورودي به ايران و داخلي , اين مجموعه با برخورداري از متخصصان مجرب و داشتن قرارداد با هتلهاي معتبر و به نام كشور تورهاي متفاوتي را با انگيزه هاي خاص از جمله تورهاي فرهنگي، مذهبي، طبيعت گردي در رشته هاي مختلف كوه نوردي، اسكي، كوير نوردي، پرنده نگري، عشايري و دهها مورد ديگر را تا كنون به اجرا در آورده است. در ارتباط با تورهاي خروجي نيز سفر به كشورهاي مختلف در پنج قاره با خواستهاي گردشگري , فرهنگي ، تجاري و غيره را برگزار كرده است كه رضايت مسافران و سوابق اعتباري اين شركت در نزد نمايندگيهاي كشورهاي خارجي در ايران شاهدي بر اين مدعا است .
از ديگر افتخارات كاري اين مجموعه عضویت در زنجیره جهانی سفرITP(International Travel partnership) در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸ میلادی) و اخذ امتياز نمايندگي انحصاري آن است كه در زمينه حفظ استاندارد هاي جهاني در ارائه خدمات سفر فعاليت دارد و از مجربترین شبکه های مدیریت مسافرتهای تجاری ميباشد .
این شرکت با اندوخته ای بیش از چهار دهه فعالیت مستمر و موفق در زمینه خدمات مسافرتی به عنوان یکی از پیشگامان عرصه توریسم در کشور فعالیت خود را آغاز کرده و از همان ابتدا با بهره گیری از توان علمی و تخصصی کارکنان خود و پتانسیل موجود این صنعت در کشور هدف خود را در ارائه هرچه بهتر خدمات مناسب و منطبق با استانداردهای داخلی و بین المللی بنیان نهاده است .

در بخش تورهاي ورودي به ايران و داخلي , اين مجموعه با برخورداري از متخصصان مجرب و داشتن قرارداد با هتلهاي معتبر و به نام كشور تورهاي متفاوتي را با انگيزه هاي خاص از جمله تورهاي فرهنگي، مذهبي، طبيعت گردي در رشته هاي مختلف كوه نوردي، اسكي، كوير نوردي، پرنده نگري، عشايري و دهها مورد ديگر را تا كنون به اجرا در آورده است. در ارتباط با تورهاي خروجي نيز سفر به كشورهاي مختلف در پنج قاره با خواستهاي گردشگري , فرهنگي ، تجاري و غيره را برگزار كرده است كه رضايت مسافران و سوابق اعتباري اين شركت در نزد نمايندگيهاي كشورهاي خارجي در ايران شاهدي بر اين مدعا است .
از ديگر افتخارات كاري اين مجموعه عضویت در زنجیره جهانی سفرITP(International Travel partnership) در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸ میلادی) و اخذ امتياز نمايندگي انحصاري آن است كه در زمينه حفظ استاندارد هاي جهاني در ارائه خدمات سفر فعاليت دارد و از مجربترین شبکه های مدیریت مسافرتهای تجاری ميباشد .
این شرکت با اندوخته ای بیش از چهار دهه فعالیت مستمر و موفق در زمینه خدمات مسافرتی به عنوان یکی از پیشگامان عرصه توریسم در کشور فعالیت خود را آغاز کرده و از همان ابتدا با بهره گیری از توان علمی و تخصصی کارکنان خود و پتانسیل موجود این صنعت در کشور هدف خود را در ارائه هرچه بهتر خدمات مناسب و منطبق با استانداردهای داخلی و بین المللی بنیان نهاده است .