سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور

تور آسیایی
سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور سالن کنفرانس سران کشور سالن اجلاس سران کشور

سالن اجلاس سران کشور که آن را به عنوان سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی می شناسید، یکی از مجهزترین سالن های همایش و کنفرانس تهران است. ظرفیت این سالن 1800 نفر می باشد. این سالن در سال ۱۳۷۶ بر اساس استانداردهای جهانی ساخته شده است. سالن کنفرانس سران دارای یک سالن بزرگ و مجهز است. علاوه بر سالن بزرگ، دو سالن کوچکتر به مساحت 300 متر در این مجموعه ساخته شده است. معماری زیبای ایرانی، گچبری های زیبا و طاقچه هایی که یادآور تهران قدیم است، توجه بازدیدکنندگان را به تالار جلب کرده است. این سالن کنفرانس به دلیل داشتن تجهیزات نور و صدا حرفه ای طرفداران زیادی در بین برگزارکنندگان کنفرانس دارد. بر اساس نیازسنجی کنفرانس و تجهیزات مورد نیاز خود می توانید از امکانات سالن اجلاس سران کشور استفاده کنید. یکی از ویژگی های خاص این سالن کنفرانس، سیستم ترجمه همزمان است که در همایش ها و کنفرانس های بین المللی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.